பா. ரெங்கதுரையின் சிறு குறிப்புகள்

Monday, February 14, 2011

திண்ணை கட்டுரை

நான் எழுதிய இஸ்லாமிய உலகம் பற்றிய அமெரிக்க அவதானிப்புகள் என்ற செய்திக் கட்டுரையை திண்ணை இணைய இதழ் வெளியிட்டுள்ளது.Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home