பா. ரெங்கதுரையின் சிறு குறிப்புகள்

Monday, February 07, 2011

திண்ணை கடிதம்

தமிழ்க் கணிமைக்கான சுந்தர ராமசாமி விருது பற்றித் திண்ணை இணைய இதழில் நான் எழுப்பி இருக்கும் கேள்வி: http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=81102061&format=html

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home