பா. ரெங்கதுரையின் சிறு குறிப்புகள்

Tuesday, February 08, 2011

அசட்டு ஆர். எஸ். எஸ்.


பா.ஜ.க. மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தபோதே, உருப்படியாகத் தமிழில் டி.வி. சேனல் ஒன்றையாவது ஆரம்பித்திருந்தால், இப்படி வீடு வீடாக ஏறி இறங்கி தொண்டர்களின் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டி வந்திருக்காது.

துரதிஷ்டவசமாக, அறிவுள்ள தலைமை (குறிப்பாகத் தமிழகத்தில்) ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஸுக்கு இதுவரை அமையவில்லை.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home